Beeldvullende Compositie

Soms wil je alle storende of afleidende elementen uit je beeld weg hebben, of in ieder geval verminderen. Dan kan je een beeldvullende compositie maken. Dit houdt in dat er eigenlijk van de omgeving rond je hoofdonderwerp niks of nauwelijks iets meer te zien is.

Hierdoor komt de focus volledig op je hoofdonderwerp te liggen, en komt hiermee centraal te staan. Ga hier bewust mee om, want soms wil je juist het tegenovergestelde. Namelijk de omgeving laten zien waarin je hoofdonderwerp beweegt, staat of zich bevindt.

Wederom zijn er richtlijnen voor een goede compositie, maar echt strikte regels zijn er niet – mits je maar weet wat je doet, en vooral: waarom. De foto van de vis in de supermarkt hieronder, kan natuurlijk op ook op een andere manier gefotografeerd worden: bijvoorbeeld met een medewerker van de visafdeling, of juist een klant. En dit is helemaal afhankelijk van wat jij als fotograaf wilt laten zien.

Aanbevolen pagina’s:
Compositie
Regel van Derden