Compositie

De compositie van een foto of beeld is de rangschikking van de individuele beeldelementen, maar óók het samenspel en balans tussen die elementen. Bovendien is kleur ook een belangrijk onderdeel van de compositie. Bij een zwart/wit foto kan dat dan juist weer het ‘gebruik’ van licht vs. donker zijn.

Beeldelementen kunnen van alles zijn:

  • Objecten
  • Personen
  • Vormen
  • Dieren
  • Lijnen
  • Vlakken
  • Licht / donker
  • Kleuren
  • Enzovoorts…

Dan heb je ook nog zoiets als de zogenaamde negatieve ruimte, die ook (mede)bepalend kan zijn voor de kracht en sfeer van je beeld. Dit is als het ware de ruimte om je hoofdelementen heen. Verder speelt de kijkrichting van de kijker een grote rol in hoe de foto overkomt. Terwijl ik dit schrijf besef ik dat een goede compositie afhankelijk is van veel factoren en dat is ook niet zo makkelijk in één zin uit te leggen ;)

Er zijn regels (of beter gezegd, richtlijnen), maar tegelijkertijd zijn er eigenlijk geen regels. In fotografie en andere kunstvormen ben je namelijk vrij om je eigen gang te gaan. Over smaak valt niet te twisten, maar er zijn wel bruikbare principes van wat mensen over het algemeen mooi of niet mooi vinden.

Wat je heel makkelijk direct zelf zou kunnen doen, is een foto erbij pakken die jij mooi vindt. Probeer dan stapsgewijs te analyseren hoe dat beeld is opgebouwd uit de elementen, de kleuren, de vlakken, lijnen enzovoorts – en de balans daartussen.

Je kan compositie heel strak en analytisch aanpakken, maar ook juist heel vrij en op gevoel. Het toepassen van beide manieren van aanpak – een gulden middenweg – kan het beste van twee werelden combineren.


Volgende keer zal ik dieper ingaan op enkele principes en regels van een goede compositie! Verder hoor ik graag wat je wel of juist niet mooi vind aan de foto’s hierboven – je kan in het Facebook comment veld hieronder een reactie achterlaten!

Aanbevolen artikelen:
Regel van Derden